English

VIA University College

VIAvideokonference

Opdateret

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere i VIA, der bruger systemet Cisco EX60 til videokonference. Vejledningen vil gennemgå, hvordan videokonferencesystemet kan bruges til kommunikation med:

Hvis du skal kommunikere med én i ’den anden ende’, kan der ringes direkte op, og hvis du skal kommunikere med flere - på forskellige steder, skal der ringes op til et virtuelt møderum. Et virtuelt møderum kan sammenlignes med et chatrum eller Træfpunkt indenfor telefoni. Alle deltagere kontakter det samme nummer eller adresse, for at kommunikere sammen i det samme virtuelle rum.

Start op

 1. Start med at forbinde kablerne til EX60. Dette gøres bag på skærmen. Først netværksstikket
 2. Derefter strømstikket
 1. Tænd foran nederst til venstre på skærmen
 2. Sørg for at klappen for kameraet er slået fra. Det gøres på siden af kameraet.
 1. Tjek volumenkontrollen til højre på betjeningspanelet. Skru op og ned ved at trykke på + / -
 2. Går skærmen på betjeningspanel ’i sort’, aktiveres den ved et let tryk med en finger.
Møde med et andet videokonferencelokale i VIA

Opkald til et andet videokonferencelokale foretages fra betjeningspanelet.

 1. Klik på ikonet for Kontakter på betjeningspanelet
 1. Fra menuen vælg 01. Videokonferencesystemer og rul ned til det ønskede system.

 

 

 1. Rul ved at trække i bjælken til højre med en finger
 2. Fingerklik på det ønskede fjern-system og vælg Opkald

Det fungerer fint med billede og lyd, også med flere personer i hvert lokale.

Adressen på dette Videokonferencesystem står øverst til venstre på skærmen

Møde med en Skype for Business-bruger

Bed Skype for Business-brugeren om at kalde op til dette videokonferencesystem over Skype for Business.

Der kan ikke kaldes direkte op på adressen aarhus1@video.via.dk

I Skype for Business skal der kaldes op til Aarhus1_video.via.dk@meetme.via.dk. Det er en god idé at sende denne adresse til Skype for Business-brugeren på mail.

Husk at EX60 (dette system) skal være tændt og tilsluttet, før der kan kaldes op til det. Der kan også kaldes op fra Videokonference-systemet til en Skype for Business-bruger. Se hvordan her.

Møde mellem flere videokonferencesystemer i VIA

For at kunne kommunikere med lyd og billede mellem flere end to konferencesystemer, skal der skabes forbindelse fra videokonferencesystemerne til et fælles Virtuelt Møderum.

Det foregår ved at alle (op til 6) videokonference-systemer kalder op til det samme virtuelle møderum

For at holde møde mellem flere videokonferencesystemer skal du gøre følgende:

 1. Tag fjernbetjeningen og tryk på Hjem (huset)
 2. Tryk på piletasten til højre
 3. Alle møderum starter med 9999 efterfulgt af de sidste 4 numre i dit VIA telefonnummer. Indtast nu f.eks. 99991212
 4. Tryk på Opkald (den grønne telefon) for at ringe op
 5. Du har nu mulighed for at indtaste en PIN-kode. Afslut med #. Ønsker du ikke at benytte PINkode, tryk på #
 6. Du skal nu oplyse følgende adresse, til de andre deltagere: Fx 99991212@video.via.dk
Videomøde med en ekstern samarbejdspartner

Denne metode anvendes ved møde mellem dette system og ét andet system uden for VIA, hvis det eksterne system allerede er gemt under Kontakter:

 1. Fra betjeningspanelet vælg Kontakter
 2. Derefter vælg 04. Eksterne
 1. Vælg Det ønskede eksterne system
 2. Vælg Opkald

Hvis systemet ikke allerede findes under Kontakter, kan du ringe op til det her:

 1. Tag fjernbetjeningen og tryk på telefonbogen (den åbne bog)
 2. Brug piletasterne for at vælge 01. Videokonferencesystemer
 3. Brug det nummeriske tastatur på fjernbetjeningen, til at skrive den adresse, du vil ringe op til, og som du skal have oplyst af den eksterne samarbejdspartner. Du skifter mellem tal og bogstaver, ved at holde #-knappen inde i 2 sekunder. Du sletter et bogstav, ved at trykke på knappen C
 4. Tryk på Opkald (den grønne telefon) for at ringe op
Møde mellem flere videokonferencer i VIA, eksterne videokonferencer, og Skype for Business-brugere.

Skal der holdes møde med flere på én gang, hvor deltagerne forbinder fra VIAvideokonferencer, Skype for Business og eksterne videokonferencesystemer, skal der benyttes:

 1. Virtuelt Møderum - Eksterne.
 2. Vælg 02. Møderum
 3. og Virtuelt Møderum – Eksterne

Den eksterne videokonference, og Skype for Business brugere skal foretage opkald til det eksterne møderum på adressen: 99999_video.via.dk@meetme.via.dk. Det er en god ide at sende denne adresse til Skype for Business brugerne på mail.

Tilføj Skype for Business-brugere som gemte kontakter i videokonferencesystemet.

Vil du foretage opkald fra videokonferencesystemet til Skype for Business, kan dette IKKE gøres direkte på VIAmail-adressen (f.eks. abcd@via.dk)

I stedet skal ’meetme’-adressen bruges: abcd@via.dk bliver til: abcd_via.dk@meetme.via.dk

Derfor skal fu for at kalde op til en VIA-bruger, der sidder med Skype for Business skrive adressen på følgende måde: VIA-ID_via.dk@meetme.via.dk

Det er en besværlig adresse at skrive ind gennem betjeningspanelet, så det kan betale sig at tilføje den til senere genbrug. For at gøre dette skal du:

 1. Vælge Tilføj
 1. Vælg ABC for at skrive bogstaver, ?123 for at skrive tal og tegn eller '^= for at skrive specialtegn (eks. underscore (_), der skal bruges i opkaldsadressen til @meetme.via.dk).

Del dokument eller skærmbillede

Ønsker du at dele et dokument eller et skærmbillede fra en bærbar computer, gøres følgende:

 1. Tilslut VGA-Skærm-kablet i din bærbar-enhed
 2. Tag fjernbetjeningen, tryk én gang på computeren
 3. På din bærbar computer, tryk typisk på Windows-tasten + P for at aktivere deling af skærm. Ønsker du at skifte tilbage til kamerafunktionen, tryk én gang mere for at skifte tilbage til kameraet.

Tryk på OFF på vægpanelet for at slukke VIAvideokonferencesystemet.

Forrige Vejledning Oversigt over VIAvideokonferencer og setup
Næste Vejledning Booking af videostudie 12.12F Campus N