English

VIA University College

Bestilling af NemID medarbejdersignatur

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere i VIA, der har brug for NemID medarbejdersignatur og forklarer, hvordan du bestiller NemID medarbejdersignatur.

Procedure for bestilling af NemID medarbejdersignatur

NemID medarbejdersignatur bruges til at verificere og autorisere medarbejdere ved VIA University College, som skal have adgang til online tjenester som fx virk.dk, optagelse.dk (KOT) og Vidar. Som udgangspunkt skal medarbejdersignaturen kun udstedes til medarbejdere, der bruger disse online tjenester.

Bestilling

NemID medarbejdersignatur administreres af IT og digitalisering, som er LRA (Lokal Registrerings Autoritet).

Ved bestilling af en NemID medarbejdersignatur skal IT og digitalisering have oplyst:

  • Medarbejderens fulde navn
  • Arbejdsstedets adresse (såfremt PIN-kode brevet sendes pr. post, sendes det til denne adresse)
  • Medarbejderens VIAmail
  • Medarbejderens arbejdsområde/afdeling (fx Studieadministrationen, VOK, Kommunikation, studieliv og internationalisering, IT og digitalisering m.fl.).

Disse oplysninger oplyses i den mail, som sendes til [email protected] Angiv venligst i emnelinjen i mailen, at der er tale om bestilling af en NemID medarbejdersignatur.

Når IT & Digitalisering modtager en bestilling på en NemID medarbejdersignatur, opretter IT og digitalisering en bestilling hos Nets. Ved bestillingen har IT og digitalisering mulighed for at vælge funktionen ”Nøglefil” (straksudstedt). Herved kan PIN-koden sendes til medarbejderen pr. mail fra IT og digitalisering straks efter, at medarbejdersignaturen er blevet bestilt. IT og digitalisering bestiller som udgangspunkt NemID medarbejdersignaturen som en straksudstedelse.

Alternativt kan PIN-koden sendes pr. brev. I så fald sendes den med Post Nord, og der kan derfor gå et par dage inden modtagelsen. PIN-kode brevet sendes til den adresse, som er registreret som medarbejderens arbejdssted.

I forbindelse med bestillingen af NemID medarbejdersignaturen vil Nets sende en mail ud til den medarbejder, der skal have signaturen. I mailen er der et link, som skal bruges, når medarbejderen skal installere signaturen. Der er også link til vejledninger i brugen af signaturen sammen med forskellige programmer.

Sikkerhedskopiering

Når du har fået installeret din NemID medarbejdersignatur, anbefaler vi, at du tager en sikkerhedskopi af medarbejdersignaturen. Sikkerhedskopien skal bruges, hvis du fx får ny computer eller på anden måde mister originalen. Se vejledningen om sikkerhedskopiering her.

Forrige Vejledning Fornyelse af NemID medarbejdersignatur
Næste Vejledning Sikkerhedskopiering af NemID medarbejdersignatur