English

VIA University College

Teams onlinekursus

Opdateret

Dette onlinekursus henvender sig til studerende og medarbejdere i VIA. Kurset introducerer dig til Microsoft Teams, hvordan det anvendes i VIA og forskellige funktioner i programmet.

Om Teams

I VIA har vi to forskellige anvendelser af Microsoft Teams:

  • Den ene er når vi afholder virtuelle online møder – ligesom i Zoom. Onlinemøderne i Teams kalder vi for Teams-møder.
  • Den anden anvendelse af Teams i VIA, er som samarbejdsrum. Det kalder vi Teams-sites. I Teams-sites deler man fx dokumenter, skriver med hinanden og holder onlinemøder med dem, der er deltagere i samarbejdet i Teams-sitet.

Bemærk: I VIA planlægges al undervisning i Itslearning, og alle materialer, der vedrører undervisningen skal deles og være tilgængeligt i Itslearning. I VIA kan og må Teams-sites ikke bruges som en samarbejdsplatform mellem undervisere og studerende.

Om kurset og adgang til kurset

Kurset er inddelt i to emneområder, der afspejler den måde, VIA anvender Teams: Teams-møder og Teams sites

Kursdelen Teams-møder klæder dig på til at oprette, afholde og deltage i virtuelle møder, der afholdes på platformen Teams.

Kursusdelen Teams sites klæder dig på til, hvordan du opretter sites (samarbejdsområder) og bruger funktionerne i denne del af Teams.

Gå til Teams onlinekursus her (kræver VIAlogin)

Forrige Vejledning Opret et Microsoft Teams-møde med kalenderinvitation i Outlook
Næste Vejledning Chat i Teams