English

VIA University College

Ophavsret på digitale læremidler

Denne vejledning retter sig mod undervisere og studerende. Det gælder om at holde tungen lige i munden, når man som underviser eller studerende arbejder med digitale læringsforløb, film, tv, internet og projektopgaver. Der er ophavsret på mange materialer, og det kan være en udfordring at overskue reglerne. Denne vejledning introducerer fem film, som viser, hvordan man overholder ophavsretten.

Ophavsret

De følgende henvisninger til små film fortæller på en enkel og sjov måde om, hvordan man holder sig på den rigtige side af ophavsretten. Der er fire film til underviserne og én film til de studerende.

Der er tale om såkaldte whiteboard film. Det vil sige små, tegnede og til dels animerede film, der varer ganske få minutter.

Filmene er blevet til på baggrund af analyserapporten ”Bedre deling”, der udkom i februar 2020. En af rapportens konklusioner er, at der er en stor grad af forvirring hos underviserne om, hvilke ophavsrets-regler der gælder på forskellige typer af materiale, og hvad de enkelte dele af reglerne betyder i praksis.

De fem film er blevet til i et samarbejde mellem Styrelsen for It og Læring (STIL), Kommunernes Landsforening (KL), Digitaliseringsstyrelsen og Kulturministeriet

Til undervisere
  • Introduktion til ophavsret, hvor ophavsrettens historie forklares enkelt og humoristisk med start i stenalderen.
  • Produktion af læringsforløb fortæller, hvordan lærerne selv kan producere læringsforløb med materialer fra forlag, som skolen har indgået en aftale med.
  • Deling af læringsforløb handler om tommelfingerreglerne for at dele sine digitale læringsforløb.
  • Visning af digitalt materiale giver eksempler på materiale, der kan vises i undervisningen, uden at man kommer i konflikt med ophavsretten. Der fortælles også om tjenester, som man kan bruge, fordi de har særlige aftaler med undervisningssektoren.
Til studerende
Forrige Vejledning Deltag i en eksamen i Zoom som studerende
Næste Vejledning Adgang til tv-udsendelse fra mitCFU